SeiLIFT
SeiLIFT

ساخت ایران

info@seilift.ir

تولید کننده مبتکر و نوآور در ساخت قطعات آسانسور. این مجموعه توانایی تولید و R&D هر محصولی را در زمینه آسانسور داراست و میتواند نیازهای اختصاصی و سفارشی شرکت های نصب و مونتاژ آسانسور را تامین نماید